Werkwijze

Omdat wij maatwerk leveren, start SCB Businesscare elk samenwerkingstraject vanuit u als klant centraal met een persoonlijk intakegesprek bij u op locatie. Zo leren wij u en uw bedrijf kennen en kunnen wij uw situatie, behoeften en wensen goed inschatten. Deze afstemming leidt tot service op maat voor u.

Stap 1 Vooronderzoek: inzicht en begrip - SCB Consultancy

Stap 1 Vooronderzoek: inzicht en begrip
Voorafgaand aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek verdiepen wij ons graag eerst op hoofdlijnen in uw bedrijf.
Hiertoe stellen wij u vooraf een aantal algemene vragen om de achtergrond en dageljikse gang van zaken binnen uw bedrijf te leren kennen.
Op deze wijze krijgen wij snel een goed beeld van de proces(sen), klanten, systemen en de huidige problemen of toekomstige uitdagingen die u als zorgondernemer ervaart.

Stap 2 Afstemming: focus en keuze - SCB Consultancy

Stap 2 Afstemming: focus en keuze
Vanuit deze informatie kan in het eerste kennismakingsgesprek samen met u direct concreet worden gekeken naar uw wensen/behoeften en een plan van aanpak op maat worden bepaald. Hierbij kijken wij gericht naar alles wat binnen uw bedrijf wordt vastgelegd in registratiesystemen en maken daar een integraal dashboard op maat van. Heeft u bijvoorbeeld alleen behoefte aan eens per kwartaal integrale managementinformatie en kunt u met deze rapportages prima zelf uit de voeten? Dan is dat geen probleem, wij leveren rapportages op maand- of kwartaalbasis. Wilt u ook analyse en advies naar aanleiding van de cijfers? Dan verzorgen wij dat voor u. Geeft u de voorkeur aan schriftelijke communicatie, zodat u er op een zelfgekozen tijdstip mee aan de slag kunt, of heeft u liever een persoonlijk adviesgesprek? Aan u de keuze.

Stap 3 Maatwerk: actie en resultaat - SCB Consultancy

Stap 3 Maatwerk: actie en resultaat
Vanuit de missie, visie en strategie van uw bedrijf bepalen we welke realistische doelen u wilt behalen. Deze doelen maken we gezamenlijk meetbaar en vertalen we door in periodieke managementinformatie om de voortgang te monitoren en prognoses te maken. Wilt u naast periodieke managementinformatie ook zicht op de kostprijzen en marges van uw producten of diensten? Dan gaan wij voor u aan de slag. Heeft u een nieuw idee en wilt u dit omzetten in een goed onderbouwde businesscase? Wij helpen u graag. Wilt u meer halen uit uw medewerkers, bedrijfsmiddelen en ruimten? Wij verzorgen voor u een analyse van de productiviteit en bezetting.

Stap 4 Business control: beheersing en bijsturing - SCB Consultancy

Stap 4 Business control: beheersing en bijsturing
Door gezamenlijk na te denken over uw plannen en deze goed in lijn te brengen met uw strategie, ontstaat een realistische koers voor uw bedrijf. Vervolgens doen uw medewerkers met u er alles aan om de gestelde doelen te bereiken. Met behulp van gerichte managementinformatie doen we periodiek een check op de voortgang en of er afwijkingen zijn op het plan. Is dat het geval, dan bepalen we gezamenlijk hoe dat komt en ondernemen we actie om weer op koers te komen. Dit is de zogenaamde PDCA-cyclus (plan-do-check-act) van Deming, waarmee uw ‘business in control’ is en u werkt aan continue verbetering binnen uw bedrijf.

Kortom, u kunt kiezen uit modules op maat! Doordat wij werken met flexibele krachten en flexibele werkruimte, kunnen wij ook de kosten op maat houden.

SCB Businesscare biedt u op het gebied van Businesscontrol diverse abonnementen vanaf € 99 per maand die aansluiten bij uw wensen en behoeften als ondernemer. Uiteraard kunt u ook tussentijds uw abonnement wijzigen als uw behoeften veranderen.

De Businesscontrol services van SCB Businesscare helpen u meer grip te krijgen op uw bedrijfsvoering. Daarnaast kan het zijn dat u met behulp van de Businesscontrol services ook risico’s, kansen of vraagpunten heeft gesignaleerd binnen of buiten uw bedrijf waarmee SCB Businesscare u kan helpen met Bedrijfskundig advies op maat.

Van inzicht tot resultaat!

Nieuwsgierig wat SCB Businesscare voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Over SCB Businesscare

SCB Businesscare geeft u meer inzicht in uw zorgbedrijf en helpt gericht uw resultaten te verbeteren, zonder onnodig hoge kosten.

Interesse?

Neem contact op met ons en ontdek hoe wij het resultaat van uw bedrijf kunnen helpen verbeteren.

Neem contact op

Tel.: 035 - 772 3220
E-mail: info@scbconsultancy.nl